Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

Datert: 25.11.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Tobias Drevland Lund (R)

Spørsmål

Tobias Drevland Lund (R): To av tre kommuner i Norge kutter i sosialhjelpa til familier som mottar barnetrygd – dette på tross av at en utregning E24 har gjort, viser at andelen fattige barn er høyere i de kommunene som kutter i sosialhjelpa, enn i de som ikke gjør det. I Vårt Land 25. oktober kan man lese at også i statsrådens eget parti er det ordførere som ønsker å forby denne omstridte praksisen, og samtidig kompensere kommunene for merkostnadene.

Vil regjeringa bli med på å sette av pengene som trengs for å få en slutt på denne usosiale praksisen?


Les hele debatten