Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren

Om statsråden vil stoppe planarbeidet om å sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturvern

Datert: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kystverket vil sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning for å etablere en ny farled for store skip vest for Håøya ved Drøbak.
Vil statsråden ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi både for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturminnevern vurdere å stoppe planarbeidet?


Les hele debatten