Spørretimespørsmål fra Kjell Bohlin (A) til sosialministeren


Besvart: 18.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Kjell Bohlin (A)

Spørsmål

Kjell Bohlin (A): "Pasienter som er utsatt for feilbehandling får ofte ikke informasjon og opplysninger om hva som har foregått og følgene av feilbehandlingen.

Vil de ansvarlige i slike tilfeller bli pålagt informasjonsplikt overfor pasienten?"


Les hele debatten