Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 18.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Det er grunn til å frykte at pasienter som tilhører risikogruppen for HIV-smittede ikke får den legebehandling/undersøkelse som de ellers naturlig ville ha fått. Dette kan skje selv om pasienten har blitt HIV-testet flere ganger, og at testene har vært negative. En slik utvikling kan gå på bekost- ning av pasientens rettigheter.

Hva kan sosialministeren gjøre for å stoppe en slik utvikling?"


Les hele debatten