Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 18.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge Arbeiderbladet 11. januar 1989 har det sosiale hjelpeapparatet i Oslo brutt fullstendig sammen. 75% av de som oppsøker Kontoret for fri rettshjelp har ikke fått den hjelp de trenger ved Oslos sosialkontorer. Flere kontorer tar ikke imot klienter.

Mener sosialministeren at denne situasjonen er tilfredsstillende i forhold til lov om sosial omsorg?"


Les hele debatten