Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 18.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Sosialdepartementet har nedsatt et internt utvalg som skal vurdere mulige tiltak med sikte på å dempe veksten i utbetalingene over uføretrygd- budsjettet.

Hva er årsaken til at viktige interessegrupper som f.eks. Funksjons- hemmedes Fellesorganisasjon, ikke er informert eller invitert til å være med i utvalget?"


Les hele debatten