Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren


Besvart: 18.01.1989 av samferdselsminister William Engseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Det arbeides med liberalisering innen transportsektoren for å oppnå mer konkurranse.

Kan det da være riktig å frata en drosjeeier sin drosjeløyve fordi han ikke ønsker å knytte seg til en drosjesentral?"


Les hele debatten