Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 18.01.1989 av samferdselsminister William Engseth

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Etter dei første testane av bilar med katalysator syner det seg at berre 13 av 30 katalysatorar tilfredstiller krava til nitrogenutslepp.

Kva vil departementet gjere for å få nitrogenutslepp frå bil ned mot akseptabelt nivå?"


Les hele debatten