Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

Om hvorfor statsråden vil kutte i tiltak som StartOff, som ville ha medført økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor

Datert: 25.11.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Mudassar Kapur (H)

Spørsmål

Mudassar Kapur (H): I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen å kutte 5 mill. kroner til StartOff. Det vil resultere i at det blir gjennomført færre prosjekter i 2022 enn det ellers ville bli gjort. Det er prosjekter som ville ha ført til økt innovasjon og en mer effektiv offentlig sektor.

Hvorfor ønsker statsråden å kutte i tiltak som skaper mer innovasjon og finner nye løsninger på utfordringene i offentlig sektor?


Les hele debatten