Spørretimespørsmål fra Kåre Øvregard (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Kåre Øvregard (A)

Spørsmål

Kåre Øvregard (A): "Opplysningar i massemedia tyder på at heilt unge idrettsutøvarar lett kjem i kontakt med bruk av dopingmidlar.

Kva blir gjort frå statsråden si side for å sikra at idrettsarbeidet mellom born og unge også i framtida vil føregå i helsemessig gode og trygge miljø?"


Les hele debatten