Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

Om at det på tross av at Sp er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi, med eksempel i bygdene i Hadsel Innland

Datert: 02.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Tobias Drevland Lund (R)

Spørsmål

Tobias Drevland Lund (R): Den nye regjeringa og Sosialistisk Venstreparti bevilger sårt tiltrengte ekstra frie midler til kommunene. Likevel er det ikke nok. I en sak hos NRK Nordland 23. november kan vi lese at bygdene i Hadsel Innland står i fare for å miste flere viktige tjenestetilbud som barnehage og skole samt å måtte kutte i brannberedskapen. Dermed kan det ta lang tid før brannvesenet kommer fram: 30–40 minutter, anslår kommunedirektøren.

Hva tenker statsråden om at det på tross av at Senterpartiet er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi?


Les hele debatten