Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.02.1997
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 26.02.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): Blant annet i Budsjett-innst. S. nr. II (1996-97) ber komiteens flertall Regjeringen sørge for at aktuelle skoler kan tilby halvårig kurs for yrkessjåfører. I svarbrev 29. januar 1997 skriver statsråden at departementet tar sikte på å legge fram en redegjørelse om saken slik flertallet ber om i Revidert nasjonalbudsjett 1997.

Når mener statsråden dette kurstilbudet kan starte opp?


Les hele debatten