Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Reglane for reisestipend i Statens lånekasse for utdanning tek m.a. utgangspunkt i postnummer til eleven og ikkje dei faktiske reisekostnadane frå heimstad til skolestad.

Vil statsråden be Statens lånekasse for utdanning endre regelverket slik at det er dei verkelege kostnadane som vert lagt til grunn ved vurdering av reisestipend?"


Les hele debatten