Spørretimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det at man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022 gir olje- og gassnæringen forutsigbarhet, som Arbeiderpartiets nestleder har uttalt at næringen nå trenger

Datert: 02.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Verden trenger norsk olje og gass, selv i et 1,5-graders perspektiv, uttalte IEA-sjefen Fatih Birol 30. november. I regjeringens budsjettenighet med Sosialistisk Venstreparti blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, uttalte til pressen 11. september "Jeg og Arbeiderpartiet mener det oljesektoren nå trenger, er stabilitet og forutsigbarhet."

Mener statsråden at når man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, så gir det olje- og gassnæringen forutsigbarhet?


Les hele debatten