Spørretimespørsmål fra Bjarne Kristiansen (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Bjarne Kristiansen (A)

Spørsmål

Bjarne Kristiansen (A): "Ei arbeidsgruppe, sett ned av Handelsdepartementet for å vurdera rekruttering og utdanning av maritimt personell, la fram si innstilling 30. desember 1987. Gruppa konkluderer med at trongen for rekruttering til skipsfartsnæringa ikkje er grundig nok utgreidd.

Vil kulturministeren ta initiativ til ei grundigare utgreiing av dette spørsmålet?"


Les hele debatten