Spørretimespørsmål fra Bjarne Kristiansen (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Bjarne Kristiansen (A)

Spørsmål

Bjarne Kristiansen (A): "Ei gruppe, nedsett av Handelsdepartementet for å vurdera utdanning av norske sjøfolk, gjer framlegg om at ungdom som tek sikte på ei maritim karriere bør få fartstid m.a. i Sjøforsvaret.

Vil kulturministeren ta kontakt med Forsvarsdepartementet om formali- sering av ei slik ordning?"


Les hele debatten