Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren


Besvart: 25.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Statens forurensningstilsyn har besluttet å tillate midlertidig lagring av 200 tonn PCB-holdig spesialavfall ved Flymuseet på Gardermoen i Ullensaker kan føre til forurensning av grunnvannet i området og en eventuell brann der kan få katastrofale følger med spredning av giftig gass.

Vil miljøvernministeren vurdere denne saken på nytt og søke annen lokalisering for lagring av dette farlige avfallet?"


Les hele debatten