Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren


Besvart: 25.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Har Regjeringen til hensikt å ta i bruk plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging på riksnivå i forbindelse med utviklingen av de regioner som blir berørt av den nye hovedflyplassen på Hurum?"


Les hele debatten