Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Fremsatt av: Asbjørn Bjørnset ()
Besvart: 25.01.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Prognoser frå Statistisk Sentralbyrå tyder på at utsleppet av nitrogengassar vil auke med 15% fram mot år 2000.

Kva vil styresmaktene gjere for at Noreg kan oppfylle avtalen om å redusera desse utsleppa med 30% innan 10 år?" (tatt opp av repr. Asbjørn Bjørnset)


Les hele debatten