Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 10.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): Plastråstoffet til produksjon av blant annet bæreposer i plast er belagt med en miljøavgift som beregnes pr. produserte pose. Det er i dag fullt mulig å lage tynne poser av tilfredstillende kvalitet, noe som kan redusere forbruket av plastråstoffer med 40-50 % i forhold til dagens nivå. Dette vil gi betydelige miljøgevinster.

Vil statsråden ta initiativ til at stykk-avgiften på plastråstoff legges om til en volumavgift, for derved å bidra til mer miljøvennlig produksjon?


Les hele debatten