Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forsvarsministeren


Besvart: 25.01.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Leger som avtjener siviltjeneste på sykehus får godskrevet denne tjenesten som en del av spesialutdannelsen i motsetning til leger som avtjener sin verneplikt innen Forsvaret. Det vil si at det lønner seg faglig for en lege å utføre siviltjeneste fremfor militærtjeneste.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne urettferdigheten?"


Les hele debatten