Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Når vil Regjeringen legge frem en stortingsmelding om sikkerheten vedrørende petroleumsvirksomheten og oljevernberedskapen i Norge og på norsk sokkel, slik som kommunal- og miljøvernkomiteen ba om i Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1987-88 og gjentok i 1988-89?"


Les hele debatten