Spørretimespørsmål fra Brita Borge (H) til justisministeren


Besvart: 25.01.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Brita Borge (H)

Spørsmål

Brita Borge (H): "En sikringsdømt drapsmann i Bergen har begått et nytt drap mens han var ute på såkalt fri sikring på tross av at vilkårene for løslatelsen var brutt.

Er en slik lemfeldig praksis overfor sikringsdømte voldsforbrytere i samsvar med Regjeringens kriminalpolitikk?"


Les hele debatten