Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): Da Stortinget i 1992 vedtok utbygging av Gardermoen som hovedflyplass satte det krav om utarbeidelse av integrert plan for kunstnerisk utsmykning. En utsmykningskomite i Oslo hovedflyplass AS (OHOAS) la frem planen i 1995. OHAS har senere besluttet bare å gjennomføre deler av planene, og samferdselskomiteen ba derfor om at Stortingets utsmykningsvedtak ble fulgt opp.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at Stortingets intensjoner om intergrert utsmykning for hovedflyplassen blir oppfylt?


Les hele debatten