Spørretimespørsmål fra Astrid Nøklebye Heiberg (H) til sosialministeren


Besvart: 25.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Astrid Nøklebye Heiberg (H)

Spørsmål

Astrid Nøklebye Heiberg (H): "I henhold til Aftenpostens artikkel 18. januar 1989 har sosial- ministeren til hensikt å innføre en tvungen permisjonsperiode før nedkomst.

Vil hun i så fall foreslå en ytterligere utvidelse av svangerskaps- permisjonen slik at tiden foreldre og barn skal ha sammen etter fødselen ikke blir redusert?"


Les hele debatten