Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til sosialministeren


Besvart: 25.01.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Hva vil sosialministeren gjøre for å unngå at mottaket av syke mennesker ved Regionsykehuset i Trondheim reduseres?"


Les hele debatten