Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til landbruksministeren


Besvart: 25.01.1989 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ingrid Nylund (A)

Spørsmål

Ingrid Nylund (A): "Meieribruket har gjennomført omfattende rasjonaliseringstiltak bl.a. med den begrunnelse at det skal gi bedre økonomi for mjølkeprodusentene. De siste åra har dette ført til en sterk nedlegging av arbeidsplasser i distriktene. Samarbeidsorganet for riksoppgjøret skal vurdere konsekvensene av meieribrukets rasjonaliseringsplaner og godkjenne disse.

Vil landbruksministeren be SFR foreta en evaluering av noen av de gjennomførte planene?"


Les hele debatten