Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Det har ikkje lykkast å gi ei truverdig oppklaring av flyulukka i Mehamn. Folk som var direkte eller indirekte berørt, krev å få eit klart svar etter at det no er lagt fram opplysningar som tyder på at eit britisk militærfly var i området på ulykkestidspunktet.

Vil statsråden be den britiske flyhavarikommisjonen gjennomføre ein uhilda gjennomgang av alt det tekniske dokumentasjonsmaterialet som fins etter dei funna som vart gjort på delar av flyvraket?


Les hele debatten