Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Ei arbeidsgruppe nedsett av Kirkerådet, har under visse tilhøve, gått inn for at lekfolk kan ordinerast til presteteneste utan teologisk embets- eksamen.

Har departementet teke stilling til denne utredninga, og kor står saka no?"


Les hele debatten