Spørretimespørsmål fra Ingrid I. Willoch (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Ingrid I. Willoch (H)

Spørsmål

Ingrid I. Willoch (H): "Statsråden uttalte i Dagsrevyen 13. januar 1989 at de planer som Oslo Private Gymnas har, godt kan gjennomføres i den vanlige offentlige videre- gående skole.

Kan statsråden bekrefte at de skoler og de fylker som ønsker det fritt kan legge dette pedagogiske opplegg til grunn for sin undervisning i den offentlige videregående skole?"


Les hele debatten