Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Kyrkje- og undervisningsministeren har varsla at 16-åringar frå hausten av skal prioriterast særskilt ved inntak til dei vidaregåande skulane. Dette har nokre stader skapt reaksjonar i høve til dei 17-åringane som ikkje fekk noko skuletilbod i fjor.

Kva vil statsråden gjere for å hindre at prioriteringa av 16-åringane får negative verknader for denne gruppa?"


Les hele debatten