Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge oppslag i Kommunal Rapport nr. 1/89 har Statskonsult i en del- rapport om den statlige undervisningsadministrasjonen konkludert med at Kirke- og undervisningsdepartementet har dårlig styring på utformingen av skolepolitikken, blant annet på grunn av fremveksten av flere sekretariater, som ifølge rapporten har karakter av direktorater.

Hva vil statsråden gjøre for å endre på dette?"


Les hele debatten