Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Liberaliseringa av luftfarttrafikken hadde reduserte priser som mål. I Nord-Norge og mellom Nord-Norge og Sør-Norge har det skjedd en betydelig prisøkning de siste år, og dette er nå på strekninger hvor det ikke er brukbare alternative transportformer.

Vil departementet nytte sin fullmakt til seteavgift, jf. luftfartsloven § 8-11 eller andre tiltak for å redusere prisene?


Les hele debatten