Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 25.01.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1988-89 står det: "Komiteen meiner framlegget om omlegging av drifta ved Kleivane videregående skule frå 1. august 1989 har ei for snever tidsramme." Av oppslag i Adresseavisen 29. desember 1988 ser det ut til at kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal allikevel tenker å gjennomføre nedleggelsen i år.

Vil ikke statsråden følge Stortingets vilje i denne sak?"


Les hele debatten