Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren


Besvart: 01.02.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Mener statsråden kommunene gjør nok for å utvikle det nødvendige mang- fold av sorterings-, gjenvinnings- og foredlingsvirksomheter for avfall, og bør det settes en tidsramme for når kommunene må ha etablert gjenvinnings- ordninger?"


Les hele debatten