Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 01.02.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Ifylgje Stavanger Aftenblad av 20. januar 1989 går eit statssekretær- utval inn for at halvdelen av Oljedirektoratet sine arbeidsoppgåver skal tas ut av direktoratet og slåast saman med Sjøfartsdirektoratet og lokaliserast til Oslo.

Meiner statsråden dette er i samsvar med stortingsvedtaket i 1972 om å lokalisere Oljedirektoratet til Stavanger?"


Les hele debatten