Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Fredheim (A) til forsvarsministeren


Besvart: 01.02.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kjell Magne Fredheim (A)

Spørsmål

Kjell Magne Fredheim (A): "Arbeidsløsheten rammer ikke minst ungdom som venter på å få avtjent sin verneplikt og de som dimmiteres etter endt førstegangstjeneste.

Kan det fra Forsvarsdepartementets side gjøres noe ekstra for å bøte på disse problemene, i tillegg til de arbeidsmarkedstiltak som ellers settes inn fra samfunnets side?"


Les hele debatten