Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart: 26.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Trekantsambandet ble vedtatt med en kostnadaramme på 1, 28 milliarder kroner. Ifølge mediaoppslag har bru og tunnelselskapet i sitt låneopptak gitt rom for en kostnadsramme på opp mot 1, 7 milliarder kroner, noe som er langt ut over den usikkerhet som er lagt inn i vedtaket.

Innebærer dette endringer i det planlagte prosjekt eller en større usikkerhet enn Stortinget la til grunn, og vil i så fall Stortinget bli orientert før anlegget starter opp?


Les hele debatten