Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til sosialministeren


Besvart: 01.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Enkelte kommuner har store problemer med å finansiere en nødvendig sykehjemsutbygging. Viser blant annet til brev fra Meldal kommune.

Hva gjør statsråden for at slike kommuner kan gi et forsvarlig tilbud til sine eldre pleietrengende?"


Les hele debatten