Spørretimespørsmål fra Asbjørn Bjørnset (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 01.02.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Asbjørn Bjørnset (SV)

Spørsmål

Asbjørn Bjørnset (SV): "Det er framleis sterk auke i arbeidsløysa på grunn av innstrammingar og låge investeringar i offentleg og privat sektor.

Vil kommunalministeren ta initiativ til å få sett ned renta i Hus- banken, Kommunalbanken og andre statsbankar med sikte på auke i invester- ingane og byggeverksemda?"


Les hele debatten