Spørretimespørsmål fra Odd Steinar Holøs (KrF) til justisministeren


Besvart: 01.02.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Odd Steinar Holøs (KrF)

Spørsmål

Odd Steinar Holøs (KrF): "For et års tid siden ble en mann i Sarpsborgsdistriktet blankt fri- funnet i en erstatningssak, og hans motpart som hadde reist saken, ble idømt saksomkostninger. Nå er den urettsmessig saksøkte presentert en regning på kr. 24 000 fordi motparten ikke kan betale.

Hva kan gjøres for å hindre at folk blir skadelidende på grunn av slike åpenbare urimeligheter?" (Tas opp av representanten Harald Synnes)


Les hele debatten