Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til finansministeren


Besvart: 01.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "I forbindelse med konkursen i Bobygg A/S i Lørenskog har Kredittkassen spilt en sentral rolle.

Har Kredittilsynet vurdert Kreditkassens medvirkning i denne saken, hvis ikke, vil det bli foretatt en slik vurdering?"


Les hele debatten