Spørretimespørsmål fra Harald Synnes (KrF) til finansministeren


Besvart: 01.02.1989 av finansminister Gunnar Berge

Harald Synnes (KrF)

Spørsmål

Harald Synnes (KrF): "5%-avgiften som er innført ved erverv av fast eiendom i utlandet ifølge Stortingsvedtak av 7. desember 1987 innbærer forskjellsbehandling mellom allmenn-nyttige institusjoner og næringsdrivende. Næringsdrivende fritas ved erverv over 2 mill. kroner. For allmenn-nyttige institusjoner gis ikke slikt fritak.

Vil finansministeren ta initiativ til å rette opp denne urimelighet?"


Les hele debatten