Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til sosialministeren


Besvart: 01.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Hva vil Regjeringen gjøre for å hindre at Sunnaas sykehus nedbygges?" (Tas opp av Eleonore Bjartveit)


Les hele debatten