Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til sosialministeren


Besvart: 01.02.1989 av sosialminister Tove Strand

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Regjeringen har gitt Rikshospitalet en tilleggsbevilgning på 39 mill. kroner for å dekke underskudd i 1987 og 1988.

Mener statsråden at dette er likebehandling i forhold til det negative svaret som er gitt Sør-Trøndelag fylkeskommune om nødvendige tilleggs- bevilgninger til Regionsykehuset i Trondheim?"


Les hele debatten