Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren


Besvart: 01.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Fergesambandet Skipstadsand-Korshavn i Østfold opphører ved årsskiftet 1989/90. På bakgrunn av arbeidsplassene i Hvaler båt og fergeselskap A/S og selskapets videre drift, er det vesentlig med hurtig avklaring av gevinst- fordelingen ved en eventuell avhendelse av "Hvalerfergen III".

Hvilket tilsagn kan statsråden gi?"


Les hele debatten