Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til samferdselsministeren


Besvart: 01.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Vegdirektoratet har bestemt at det for ferjer i riksvegsamband ikke lenger kan utstedes klippekort som kan brukes av flere kjøretøyer tilhørende samme eier. Den nye ordningen fører til sterkt økte utgifter for trafik- kanter i utkantdistikter som er avhengige av ferjer.

Vil Samferdselsdepartementet gjøre noe med denne saken?"


Les hele debatten