Spørretimespørsmål fra Asbjørn Bjørnset (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 01.02.1989 av samferdselsminister William Engseth

Asbjørn Bjørnset (SV)

Spørsmål

Asbjørn Bjørnset (SV): "Kollektivtrafikktilbodet er blitt redusert i dei fleste fylka på grunn av den økonomiske situasjonen i fylkeskommunane.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til auka løyvingar slik at mål- setjingane om å styrke kollektivtrafikken og betre miljøet kan bli fylgt opp?"


Les hele debatten