Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 01.02.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Jeg viser til oppslag i Kartell-nytt nr. 1 og Dagbladet av 25. og 26. januar 1989 om en statsansatt som fikk avslag på sin søknad om omsorgs- permisjon med lønn fordi det ikke var hjemmel i regelverket. Når regelverket ikke dekker slike unntakstilfeller i forhold til en normal situasjon finnes det ofte en mulighet for å dispensere fra reglene.

Kan statsråden se på regelverket slik at det blir en rutinemessig behandling av spesielle saker?"


Les hele debatten