Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til utenriksministeren


Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 08.02.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "I forbindelse med fredsprosessen i Angola og Namibia planlegger FN nå en overgangsbistand på nær 3 mrd. kroner, hvorav en betydelig del går til innkjøp av varer og tjenester.

Medfører det riktighet at slike innkjøp til FN-operasjonene også kan bli gjort i Sør-Afrika, og hvilken holdning vil Norge innta under behandlingen av dette spørsmål i FN?"


Les hele debatten